Love In The Time of Cholera

post-254495-1204336484

改编自诺贝尔文学奖得主、哥伦比亚著名作家加西亚·马尔克斯的长篇小说《爱在瘟疫蔓延时》,南美洲风格,感觉有点怪